فرماندهی نیروی زمینی سپاه:
مرزهای شمالغربی کشور تحت رصد نظامی و امنیتی قرار دارد

۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
مرزهای شمالغربی کشور تحت رصد نظامی و امنیتی قرار دارد

سرتیپ محمد پاکپور این سخنان را هنگام بازدید از مرزهای ایران در استان آذربایجان شرقی بیان کرد.
وی از آمادگی کامل مرزبانان ایرانی برای حفاظت از مرزها و برقراری صلح و امنیت در جامعه خبر داد.
وی گفت: “نیروها و امکانات در آمادگی کامل و لازم قرار دارند.”
سرتیپ خاکپور افزود: مرزهای شمال غربی ایران به ویژه در استان آذربایجان شرقی در شرایط خوبی قرار دارد و نیروهای اطلاعاتی و کارکنان زمینی سپاه کلیه اقدامات و تحرکات در مرزهای شمال غربی را رصد می کنند.

استان آذربایجان شرقی با جمهوری باکو 200 کیلومتر و با ارمنستان 35 کیلومتر مرز مشترک دارد و در شمال غربی کشور واقع شده است/مهر