مردم ارومیه از تئاتر جهت دار به زبان محلی استقبال نکردند

۵ بهمن, ۱۳۹۴

خبری- تحلیلی «آذریها» این وب سایت بیگانه‌گرا که پس از بحران‌های سیاسی اخیر بین ایران و عربستان راه اندازی و فعال شده است در گزارش خود نوشت:

در شهر نزدیک به یک میلیون نفری و  ارومیه، سالنی با گنجایش ۲۰۰ نفری نیز برای اجرای یک تئاتر به زبان محلی خود مردم پر نشده و از همه تلخ‌تر جای خالی افرادی بیشتر احساس می‌شد که ادعای هویت طلب و آذربایجان‌چی بودنشان گوش فلک را کر کرده، گویی که های و هوی‌شان فقط در فضای مجازی است و در دنیای حقیقی حتی حاضر نیستند تا یکی دوساعت زمان + چند هزار تومان پول را صرف برنامه‌ای کنند که به قول کارگردانش با چه سختی‌ها، مشقت‌ها، محدودیت‌ها و کاستی‌هایی که تولید شده است.

 

گفتنی است ، فارسی زبان فرهنگ و ادب در سراسر ایران به ویژه در آذربایجان بوده و است و خود آذربایجان در تحکیم این وضع نقش اساسی داشته است. با این وجود عده ای از عناصر بیگانه‌گرا سعی دارند با تغییر تعلقات هویتی مردم کشور به برخی چالش‌ها دامن زنند. عمده‌ترین مانع در برابر این اهداف مردم آذربایجان هستند که نسبت به برنامه های این محافل خطرناک بی اعتنایی نشان می دهند.