مسجد متعلق به ترکیه در باکو بازگشایی خواهد شد

۴ بهمن, ۱۳۹۴

افزود : « مسجد شهدا که توسط سازمان دیانت ترکیه ساخته شده و برای مرمت تعطیل شده بود، به زودی بازگشایی خواهد شد.»

در این خبر افزوده شده است این مسجد که در 28 ژوئن 1996 گشایش یافت، از سال 2008 برای مرمت بسته شده بود، اما به مدت طولانی هیچ کاری در این مسجد انجام نشده بود