فساد مالی در شرکت دولتی نفت باکو

۴ بهمن, ۱۳۹۴

قیمت را در منطقه گوکچه بل در بودروم ترکیه توسط همسر مدیر طرح های سرمایه گذاری و ساختمانی شرکت دولتی نفت جمهوری باکو منتشر کرد.
ویرتوالاز با تاکید بر اینکه اسناد مربوط به خریداری ویلاها و یک قطعه زمین بزرگ به قیمت 20 میلیون دلار توسط خانم کونول مهدی اوا را از منابع خود در ترکیه دریافت کرده و این منابع اعلام کرده اند در آینده اسناد بیشتری را در این زمینه فاش خواهند کرد، نوشت : « خانم کونول مهدی اوا این ویلاها و زمینی به وسعت 12 هزار و ششصدوبیست و یک متر مربع را در منطقه بودروم از آلیک دونکان موریسون و کارن مری موریسون خریداری کرده است.»
ویرتوالاز نوشت : « خانم کونول مهدی اوا که خود هیچ فعالیتی ندارد، همسر «قیمت مهدی اف» یکی از مقامات سرشناس سوکار می باشد. قیمت مهدی اف که پیش تر استاد آکادمی دولتی نفت و انیستیتوی نفت و صنایع جمهوری آذربایجان بوده است، پس از انتصاب به مقام مدیریت طرح های سرمایه گذاری کلان سوکار، به سرعت ثروتمند شده است. »
ویرتوالاز نوشت : « قیمت مهدی اف، از مقامات مورد اعتماد و دست راست میکاییل اسماعیل اف، معاون شرکت دولتی نفت جمهوری باکو، سوکار می باشد که وی نیز تمامی امور مالی و ساختمانی سوکار را تحت کنترل خود دارد و تمامی طرح های مساله دار سوکار را از طریق قیمت مهدی اف اجرا می کند.»

پایگاه اینترنتی ویرتوالاز با اشاره به تاکید الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان بر مبارزه با فساد مالی در این کشور، دادستانی کل جمهوری آذربایجان را به رسیدگی به خریداری 16 ویلای گران قیمت در ترکیه با هزینه 20 میلیون دلار توسط همسر یکی از مقامات شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان  فراخواند