از آرشیو مطبوعات
شناسایی و دستگیری شبکه ایجاد اختلاف بین آذری و فارس

۲۸ فروردین, ۱۴۰۰
شناسایی و دستگیری شبکه ایجاد اختلاف بین آذری و فارس

موضوع تلاش کشورهای بیگانه برای ایجاد گسل های قومی در کشور امر جدیدی نیست و سابقه چنین اقداماتی توسط ترکیه در دهه های گذشته به  راحتی در مطبوعات و آرشیوهای سیاسی وجود دارد. روزنامه «نامه آذربایجان» چاپ تبریز در اردیبهشت ۱۳۷۵ طی گزارش به دستگیری یکی از این شبکه ها که توسط کنسولگری ترکیه اداره می شد پرداخته است.

در ادامه رونوشت این گزارش تاریخی عینا ذکر می شود:

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۵/ نشریه نامه آذربایجان، تبریز

اعضای پنج شبکه جاسوسی ترکیه که برای نفوذ در بین ارامنه ایران و ایجاد اختلاف میان فارسها و آذری ها تلاش می کردند، در سه ماهه ی اخیر دستگیر شدند.
این شبکه های جاسوسی را دیپلمات‌های ترکیه در تهران، تبریز و ارومیه مستقیما هدایت می کردند. اعضای این شبکه ها از اتباع ایران بوده و با دریافت مبالغ هنگفتی،اطلاعات محرمانه را جمع آوری و در اختیار دیپلمات‌های ترک قرار می دادند.
مسئولیت هدایت یکی از مهم ترین شبکه های جاسوسی را « شوقی کراجی» سرکنسول سابق ترکیه در تبریز بر عهده داشت.هدف شوقی کراجی، استفاده از ارامنه علیه جمهوری اسلامی بود.
دکتر عطوف یکی از عناصر دستگیر شده این شبکه جاسوسی در اعترافات خود گفت؛ شوقی کراجی از عناصر حرفه ای سازمان اطلاعات ترکیه است و از بدو ورود به تبریز با برخی ایرانی ها و نیز ترکهای [اتباع ترکیه] مقیم ایران ارتباط و طرح دوستی ریخته و با برپایی مجالس مختلف به شناسایی و جذب نیرو پرداخته و افراد را برای آموزش های جاسوسی به ترکیه اعزام می کرد.
یکی از اهداف شوقی کراجی، نفوذ بین ارامنه، ایجاد بدبینی و نارضایتی در آنها نسبت به نظام جمهوری اسلامی و استفاده از آنها علیه جمهوری اسلامی بود.

هدف دیگری که شوقی کراجی به صورت مستمر دنبال می کرد، ایجاد اختلاف بین فارسها و آذری ها بود و برای حصول این هدف بسیار تاکید می کرد اما با دستگیری شبکه های جاسوسی این اقدام به سرانجام نرسید. علاوه بر شوقی کراجی، عده ای دیگر از عناصر سازمان اطلاعاتی ترکیه در پوشش دیپلمات، شبکه های جاسوسی را هدایت می کردند.

شناسایی و دستگیری شبکه های گسترده جاسوسی ترکیه در ایران که دو هدف عمده ( ایجاد اختلافات قومی میان آذربایجانی ها و فارس ها، و استفاده از ارامنه علیه جمهوری اسلامی) از طریق جذب و تربیت جاسوس از میان ایرانی ها را دنبال می کرد، در آن زمان ( اواخر ۱۳۷۴ و اوایل ۱۳۷۵) از موفقیت های درخشان دستگاه اطلاعاتی ایران بود که در پی آن گروهی از دیپلماتهای ترکیه[عناصر حرفه ای جاسوسی] از ایران اخراج شدند.