الهام علی اف
مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی در ناگورنو قراباغ به «ایتالیا» واگذار شد

۲۹ فروردین, ۱۴۰۰
مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی در ناگورنو قراباغ به «ایتالیا» واگذار شد

خبرگزاری آذرتاج در گزارش خود از کنفرانس «نگاه نو به قفقاز جنوبی؛ توسعه و همکاری پس از مناقشه» به نقل از الهام علی اف نوشت:

«کار ساخت موزه های تاریخی و «بازسازی اماکن تاریخی و فرهنگی» به شرکت های ایتالیایی واگذار شده است».

علی اف در ادامه پاسخی که به یکی از خبرنگار ایتالیایی داد صریح‌کرد که « تاکنون شرکت هایی از ایتالیا و ترکیه و انگلیس در طرح های بازسازی در قراباغ فعال شده اند!».