یک مقام رسمی در باکو، گروه های شیعی منتقد را مروج تنفر و تحمل ناپذیری دانست

۲۶ دی, ۱۳۹۴
یک مقام رسمی در باکو، گروه های شیعی منتقد را مروج تنفر و تحمل ناپذیری دانست

 آذربایجان به گروه های دینی را دریافت کرده اند.
به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» مبارز قربانلی در گفتگو پایگاه اینترنتی حزب حاکم «آذربایجان نوین» با تشریح اهداف اعلام سال 2016 میلادی به عنوان «سال چندفرهنگ گرایی» در جمهوری آذربایجان گفت : « حیدرعلی اف، رهبر ملی جمهوری باکو  بهترین توضیح را درباره دیدگاه مردم ما  به ارزش های بشری ارایه داده و جمهوری آذربایجان را وطن نمایندگان تمامی خلق ها صرف نظر از  دین و قومیت شان اعلام کرده است.»
مبارز قربانلی گفت :« الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان نیز برای توسعه چندفرهنگ گرایی ، اداره «مشاور دولت در امور دینی و چندفرهنگ گرایی » و « مرکز بین المللی چندفرهنگ گرایی باکو» را تاسیس و تاکید کرده است که چندفرهنگ گرایی به سبک زندگی غیرقابل جایگزین در جمهوری آذربایجان تبدیل شده است.»  
رییس کمیته دولتی امور دینی جمهوری باکو در خصوص اینکه چرا سال 2016 به عنوان «سال چندفرهنگ گرایی» در جمهوری آذربایجان انتخاب شده است، گفت : « متاسفانه محافلی که با تمایلات نژادپرستانه، دیگرهراسی و رویکردها غیرانسانی و حتی مجازات های ارتجاعی نظیر اعدام جلب توجه می کنند، تلاش می کنند به جمهوری آذربایجان، به  اصطلاح درس حقوق بشر و «دین» و فرهنگ بدهند. در این فضای منفی ، برداشتن گام های مداوم و هدفمند برای توسعه و حفاظت از محیط چندفرهنگی در جمهوری آذربایجان، به یکی از اولویت های سیاست دولت الهام علی اف تبدیل شده است.»
مبارز قربانلی بر نقش بنیاد حیدرعلی اف به ریاست مهربان علی اوا، همسر رییس جمهوری آذربایجان در تبلیغ و اجرای «چندفرهنگ گرایی» جمهوری باکو تاکید کرد و گفت : « توجه ویژه بنیاد حیدرعلی اف به تمامی ادیان، ایجاد غرفه فرهنگ اسلامی در موزه لوور، بازسازی مقبره های قدیمی در رم، ایجاد مراکز آموزشی برای کودکان یهودی و  مشارکت در مرمت  کلیساها در استراسبورگ و سایر مناطق فرانسه، باید به عنوان هدیه ارزشمند جمهوری آذربایجان به جامعه جهانی ارزیابی شود.»
رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری باکو در مورد تفاوت میان «چندفرهنگ گرایی» جمهوری باکو با «چندفرهنگ گرایی» در غرب گفت : « دوایری که در مورد حقوق بشر ، خود را  لوکوموتیو جهان معاصر تلقی می کنند، یا چندفرهنگ گرایی را انکار می کنند یا با ظاهرسازی ، موضع متناقضی به نمایش می گذارند. مناسبات اجتماعی که در کشورهای غربی به عنوان چندفرهنگ گرایی معرفی می شود، گرچه با چندفرهنگ گرایی جمهوری آذربایجان تشابه ظاهری دارد، اما از نظر محتوایی ، متفاوت است. «چندفرهنگی گرایی » که مورد ادعای جهان غرب است، در مورد مهاجران و آوارگانی که به این کشورها آمده اند،  به معنای «احترام»  نیست، بلکه به معنای «تحمل» آنهاست. »
رییس کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان در مورد اتهام برخی محافل خارجی {منظور انتقاد محافل ایرانی از اعمال فشار به شیعیان در جمهوری آذربایجان است}  به جمهوری آذربایجان مبنی بر تحت فشار قرار دادن برخی جریانات دینی در این کشور گفت : « تبلیغات گروه های مورد حمایت آن محافل، برضد فضای تساهل موجود در جمهوری آذربایجان است و تفاوت ها را نمی پذیرد. {منظور گروه های شیعی نظیر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان است} نگرش های اساسی آنها نشان می دهد که جریان های تحمل ناپذیر را نمایندگی می کنند. موضع دولت جمهوری آذربایجان درباره کسانی که تحمل ناپذیری و تنفر را رواج می دهند، براساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی معین می شود.»
مبارز قربانلی درباره نقش کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری باکو در تبلیغ و اجرای سیاست «چندفرهنگ گرایی» در این کشور گفت : « این کمیته دولتی برنامه های مستمر و مداومی را در چارچوب اختیاراتش در این زمینه اجرا می کند. 96 درصد از مردم جمهوری آذربایجان مسلمان هستند. مابقی هموطنانمان را  پیروان سایر ادیان تشکیل می دهند. در کشور ما میان ادیان احترام عمیقی برقرار است. در مناسبات دولت با ادیان نیز اصل «برابری» بطور کامل رعایت می شود. رعایت این اصل را می توان در حمایت از جمعیت های دینی به ثبت رسیده در کشور مشاهده کرد. در جمهوری آذربایجان 649 جمعیت دینی به ثبت رسیده اند که از این میان، 24 مورد یعنی 3/7 درصد را جمعیت های غیراسلامی تشکیل می دهند. الهام علی اف، رییس جمهوری در تاریخ 27 نوامبر 2014 ، 2/5 میلیون منات کمک مالی برای تقویت تبلیغ ارزش های معنوی و آگاهی بخشی دینی اختصاص داد. کمیته دولتی امور گروه های دینی با بکارگیری مستقیم جمعیت های دینی در این کار، به مثابه نیروی محرک در فعالیت این جمعیت در اجرای طرح های مربوطه عمل می کند.  چهارصد هزار منات از آن  2/5 میلیون منات کمک دولتی به جمعیت های غیراسلامی اختصاص یافت. در نتیجه ، سهم جمعیت های دینی غیراسلامی که پیروانشان چهار درصد از مردم کشور را شامل می شوند، 16 درصد از کمک مالی دولت را دریافت کردند و این نیز چهاربرابر بیش از نسبتی است که به آنها تعلق می گیرد.  همچنین در زمینه احداث اماکن عبادت و مرمت و نوسازی مراکز دینی، تمامی ادیان مورد توجه می باشند. در این زمینه، می توانیم  به موازات مساجد، ساخت کلیساها و کنیسه ها  به حساب بودجه دولتی را نیز بیان کنیم.»
مبارز قربانلی گفت: « به زودی تجربه چندفرهنگ گرایی جمهوری آذربایجان به الگویی برای کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد.»