عاکف ارسوی کیست و چه جنبه هایی دارد؟
محمد عاکیف ارسوی شاعر ملّی ترکیه

۵ اردیبهشت, ۱۴۰۰
محمد عاکیف ارسوی شاعر ملّی ترکیه

محمد آکیف ارسوی، شاعر ملّی ترکیه و شخصیت مورد علاقه اردوغان است. رئیس جمهور ترکیه به هر مناسبتی شعری از او میخواند و در این بیست سال وی را به مهم ترین شاعر معاصر ترکیه تبدیل کرده است.  ارسوی پس از جنگ های استقلال، سرود موسوم به مارش استقلال ترکیه را نوشت که تا کنون تغییر نکرده است. کلمات کلیدی این سرود عبارت اند از: پرچم، هلال و ستاره، نژاد قهرمان ما، استقلال.

ارسوی اگر چه ابتدا جنبه هایی از پان اسلامیسم و تعلق خاطر به «خلافت سُنی» در منظومه فکری خود داشت اما در سپهر سیاسی امروز ترکیه به عنوان شاعری ناسیونالیست شناخته می شود. روشن است که عبارت هایی مانند «نژاد قهرمان» نسبت نزدیکی با ناسیونالیسم ترکیه برقرار می کند.

اردوغان در مراسم بزرگذاشت آکیف ارسوی از وی به عنوان یک «وطن پرست حقیقی» که از سوی آتاترک مورد تایید بود، یاد می‌کند. اردوغان در این سخنرانی گفته است که ارسوی در سخت ترین شرایط که با حکومت وقت به مشکل برخورده بود به دوستانش توصیه میکرد که به مملکت خدمت کنید و حتی در دوران تبعید از ملت و کشور خود قهر نکرد. سپس در توصیف او میگوید: «آکیف معتقد بود که محافظت از ارزش های ملّی، یگانه راه بقای ملّت است».

به هر حال روایت رئیس جمهور ترکیه از عاکف ارسوی چهره یک ناسیونالیست است که دغدغه مرز، وطن، ملت و نژاد قهرمان ترکیه را داشت.

با این حال، عده ای سعی دارند، آکیف ارسوی را به عنوان منادی حق طلبی و اسلام خواهی به ملت ایران بفروشند. البته این نخستین بار نیست که چهره های منادی ملیّت‌گرایی ترکیه، در  ایران به عنوان اسلامخواه و شاعر معنویت‌گرا عرضه می شوند. این حربه برای عادی سازی از یک چهره و سپس، آشکارسازی گام به گام تمایلات اصلی وی به عنوان امری واقعی صورت میگیرد.

توجه نظام سیاسی ترکیه به عاکف ارسوی و بزرگنمایی وی از این جنبه قابل تحلیل است که وی دارای دو بُعد شخصیتی و فکری بود. از یک طرف طرفدار خلافت سُنی و دیگری نوعی ناسیونالیسم ترک. ایدئولوژی هایی که اتفاقا مورد توجه نظام سیاسی است و محمد عاکف ارسوی گزینه ایده آلی برای نمادسازی حکومتی این تفکرات است.