سفیر عربستان در باکو مدعی نقض حقوق آذری ها در ایران شد!

۲۳ دی, ۱۳۹۴

است که حقوق شیعیان در عربستان سعودی نقض می شود، پاسخ شما به این ادعای سفیر ایران چیست؟، گفت :
« آنها همواره در طرح ادعاهای بی اساس مهارت داشته اند. خودشان را  در راس شیعیان دنیا  درنظر می گیرند. ما، در عربستان سعودی، شهروندان شیعه و سنی را از هم جدا نمی کنیم. آنها از تمامی حقوق بهره مندند. حقوق شیعیان در عربستان سعودی از حقوق شیعیان در ایران چندین برابر بیشتر است. ایران باید در مورد این حقوق سخن نگوید. زیرا اگر ما صرفا از حقوق مدنی اقلیت ها در ایران، آذربایجانی ها و اعراب ساکن در اهواز سخن بگوییم، آن زمان می توانیم بگوییم که ایران حق ندارد در این زمینه حرفی بزند. ایران همواره برای مذهب گرایی فرامی خواند و به این صورت برای تفرقه در جهان اسلام تلاش می کند!!! »