احیای روابط ترکیه- اسرائیل در اولوّیت سیاسی باکو
میانجی گری باکو برای تجدید روابط بین ترکیه و اسرائیل

۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
میانجی گری باکو برای تجدید روابط بین ترکیه و اسرائیل

حکمت حاجی اف در مصاحبه با اسراییل ها یوم، پیشنهاد کرد دیدار مقامات ترکیه و اسراییل برای بهبود روابط، با میانجی گری باکو انجام شود.

حکمت حاجی در این مصاحبه گفته است : « ترکیه برادر ما است، اسراییل هم متحد راهبردی ما است. می خواهیم دوستان مان، با یکدیگر هم دوست باشند. باکو برای میزبانی دیدار اسراییل – ترکیه -آماده است.»

دستیار ارشد الهام علی اُف گفته است: «بهبود روابط ترکیه – اسراییل در راس اولویت‌های سیاست ما قرار دارد و الهام علی اُف ،بطور ویژه در این زمینه فعالیت می کند».