تکذیبیه وزارت خارجه ترکیه در خصوص اخبار لزوم اخذ روادید به این کشور

۲۰ دی, ۱۳۹۴

کشور طبق روال قبل تداوم خواهد یافت.