بدخواهان هویت ملی ما،زبان فارسی و مرجعیت آن را هدف قرار داده اند
روحانی در جمع فرهنگیان: فارسی زبان رسمی و ملّی ما است

۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۰
روحانی در جمع فرهنگیان: فارسی زبان رسمی و ملّی ما است

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع معلمان و فرهنگیان، زبان فارسی را نتیجه هم افزایی همه اقوام ایرانی دانست و با اشاره به اهمیت نقش زبان ملی و رسمی در فرهنگ سازی ملّی، بر ضرورت توجه ویژه به زبان رسمی کشور از سوی معلمان در مدارس تاکید کرد. دکتر روحانی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم “آموزش زبان محلی” را به غلط “آموزش به زبان محلی” تعبیر کنند، اظهار داشت: متاسفانه امروز بخشی از بدخواهان هویّت ملّی ما، زبان فارسی و مرجعیّت آن را هدف قرار داده و سعی در ایجاد دوگانه کاذبی به نام زبان مادری و زبان رسمی و مّلی هستند و معلمان عزیز تنها کسانی هستند که می توانند و باید این توطئه را خنثی کنند/تسنیم