ایهود بارک به دریافت رشوه از باکو متهم شد

۷ دی, ۱۳۹۴

دهد.

این تحقیقات در خصوص وزیر دفاع و نخست وزیر پیشین اسراییل درپی آن شروع شد که پرداخت صدها هزار دلار از طرف باکو به وی فاش شد.
گفته شده است که باکو این پول را بخاطر «خدمات مشاوره ای » به ایهود باراک پرداخته است، اما این احتمال نیز بررسی می شود که باکو این مبلغ را به عنوان رشوه به ایهود باراک پرداخته باشد.
ایهود باراک در ماه مه ۲۰۱۳ در «نخستین مجمع قفقاز جنوبی» در باکو شرکت و در سال گذشته نیز با کمک مالی «کمیته دولتی امور دیاسپورا» ( جمعیت ساکن در خارج از کشور) ، «مرکز بین المللی نظامی گنجوی» جمهوری باکو و نیز «باشگاه مادرید» ( سازمان غیردولتی اروپایی)، در «دومین مجمع جهانی جمعیت های مشترک» به باکو سفر کرد. ایهود باراک همچنین به عضویت «مرکز بین المللی نظامی گنجوی» باکو برگزیده شده است.
شبکه آ.ان.اس. افزوده است : ایهود باراک نخستین مقام اسراییلی نیست که در ارتباط با روابط مشکوک به فساد مالی با جمهوری آذربایجان متهم می شود. پیش تر، بنیامین بن الیازر، رهبر سابق حزب آوودا و وزیر دفاع پیشین اسراییل نیز به رشوه خواری در جریان فروش سلاح به جمهوری آذربایجان متهم شده بود. اتهام نامه رسمی علیه بن الیازر صادر و وی در خصوص موارد زیادی از فساد مالی متهم شده است. از جمله، وی به فساد مالی در ارتباطات مالی اش با آوراآم نانیکاشویلی ، میلیاردر اسراییلی و  نیز پولشویی به منظور لابی گری برای منافع شرکت نفتی شمن  و نیز فرارهای مالیاتی متهم شده است. بازجویان اسراییلی ، وزیر دفاع پیشین ۷۹ ساله را متهم کرده اند که به هنگام تصدی مقام وزارت دفاع اسراییل ، پولشویی کرده و مجوز صدور سلاح به جمهوری آذربایجان و گرجستان و سایر کشورها را  (با دریافت رشوه) صادر کرده است.

آران نیوز