ترکهای اویغور در سوریه چه می کنند!

۷ آبان, ۱۳۹۴

آموزشی در ترکیه و اردن به نبرد و کشتار شیعیان می پردازند.
ترکهای اویغور که اهل تسنن هستند تحت تاثیر مبلغین وهابی ، نفرت عجیبی از شبعیان دارند و کشتار آنها را واجب میدانند.
به گزارش رسانه ها اخیرا سه هزار تن از ترکهای اویغور به سوریه اعزام شده اند. در سایت این گروه تصاویری از وحشیگریهای اعضای آن مانند سربریدن نیروهای شیعه و تیر خلاص زدن به مجروحان به نمایش گذاشته شده است.

گروه بین الملل مشرق – همزمان با عملیات نظامی ارتش سوریه در حاشیه شهر جسرالشغور واقع در جنوب غربی استان ادلب سوریه ، رسانه های وابسته به شبکه تروریستی بین المللی القاعده از هلاکت “ابورضا الترکستانی” فرمانده شاخه نظامی حزب تروریستی “ترکستان شرقی!” در نبردهای  اطراف بیمارستان ملی شهر جسرالشغور خبر داده اند.

هلاکت فرمانده شاخه نظامی حزب اسلامی ترکستان شرقی

لازم به ذکر است که حزب به اصطلاح اسلامی ترکستان شرقی گروهی تروریستی تکفیری وابسته به شبکه تروریستی بین المللی القاعده و متشکل از اتباع کشور چین بوده که سالهاست برای کسب استقلال از جکومت مرکزی چین در حال مبارزه می باشد. طی 4 سال اخیر دولت و سازمان اطلاعاتی ترکیه و عربستان سعودی ، صدها نفر از اقلیت “اویغور” چین را در پادگانهای آموزش نظامی ترکیه آموزش و در قالب یک تیپ نظامی مجهز به تسلیحات سنگین (توپخانه ، تانک ، نفر بر و …) در داخل خاک سوریه و زیر پرچم القاعده بکار گیری کرده است.

در نبردهای اخیر سوریه بخصوص در حلب و ریف دمشق ، تروریستهای ترکستانی در صفوف مقدم با نیروهای مقاومت قرار دارند.