عذرخواهی رسمی باشگاه شهرداری ارومیه/ خاطیان شناسایی خواهند شد

۴ آبان, ۱۳۹۴

گذار و متعصب چندین ساله  تیم والیبال این باشگاه و سرمایه والیبال کشور، خانواده ی وی و دوستداران اتحاد و همدلی تمام ایرانیان اعم از اقوام آذری ، عرب ، بلوچ ، لر و کرد شد عذرخواهی نموده و اعلام می دارد  آن تعداد از تماشاگرنما هایی که منتسب به عوامل بیگانه هستند و اقدام به دادن شعارهای تفرقه افکنانه نموده اند این را بدانند که امنیت و آرامش این خطه مدیون جانفشانی همه اقوام و مذاهب اعم از آذری و کرد است.

جانفشانی هایی که در تمامی وقایع تاریخ از جمله 8 سال دفاع مقدس این را ثبت کرده است و این جریانات چیزی نیست جز برنامه تفرقه افکنی عوامل بیگانه که می خواهند در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همدلی و همزبانی نهاده ،دو دستگی میان اقوام مسلمانان شهر و استان ایجاد نمایند.

مردم شهید پرور و میهمان نواز و فرهنگی ارومیه و استان مطمئن باشند ، باشگاه شهرداری ارومیه و در راس آن شهردار وشورای محترم اسلامی شهر به هیچ عنوان از کنار این اهانت نخواهند گذشت و به جد پیگیر شناسایی و دستگیر شدن عوامل و خاطیان جریان روز چهارشنبه هستند و خواهند بود و با سیاست ها و تدابیری که در بازی های آتی با هماهنگی و همکاری دستگاه های امنیتی و فرهنگی انجام خواهد شد دیگر شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.