مرز ایران و ترکیه همچنان ناامن

۱۳ آبان, ۱۳۹۴

 مرزها بسته است.
وی ادامه داد: دولت ترکیه دو مرز رازی-کاپیکولا و سرو-حسن دره را به دلیل مشکلات تأمین امنیت بسته است.
وی افزود: درگیری های چند ماه اخیر در شرق و جنوب شرقی ترکیه باعث شده مقامات ترکیه مرزهای را بر روی کامیون، اتوبوس و حتی عابر پیاده در حال تردد درآن منطقه، ببندد.
مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: تنها مرزی که در حال حاضر تردد در آن انجام می شود، مرز بازرگان است که کماکان فعال است و کامیون ها، اتوبوس ها و مردم در حال رفت و آمد هستند و هیچ مشکلی از سوی ما وجود ندارد.
شب بدترین زمان تردد
عطرچیان درباره امنیت مرز بازرگان گفت: مسئولیت برقراری امنیت در مرز بازرگان تنها بر عهده مقامات ایرانی نیست، به هر حال به کامیون داران توصیه می شود در طول شب تردد نکرده و صرفا در روز از مرز بازرکان عبور کنند.
وی افزود: مقامات ایران مسئولیت امنیت خاک ترکیه را بر عهده نمی گیرند، با این حال با تدابیری که رانندگان و مسافران اتخاذ کردند، تقریبا در یک ماه اخیر مشکل خاصی نداشتیم. همه این ترددها در طول روز انجام شده است.  حمله شبانه به کامیون و اتوبوس های ایرانی در خاک ترکیه طی دو ماه گذشته باعث شده دولت ترکیه مرزهای مشترک با ایران را ببندد. پس مدتی مرز بازرگان باز شد که توصیه مقامات ایرانی مبنی بر ممنوعیت تردد در شب بود