دیدار استاندار آ.غ با وزیر دارایی اقلیم شمال عراق

۱۳ مهر, ۱۳۹۴

معدن و تجارت استان، فرمانده مرزبانی استان، فرمانـده قرارگـاه رمضـان، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی  ارومیه، مدیر عامل شرکت نفت منطقه میاندوآب، رئیس سازمان جهاد کشـاورزی، مدیر کل اطلاعات استان، مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری، فرماندار شهرستـان پیرانشهر به شهرستان سردشت سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت این سفر استاندار آذربایجان غربی به منظور برگزاری نشستی مشترک با هیاتی از مقامات اقلیم کردستان عراق به سرپرستی وزیر دارایی این اقلیم صورت گرفته است.
به گزارش این روابط عمومی، این نشست در راستای  توسعه مبادلات تجاری از طریق بازارچه  مرزی کیله صورت می گیرد.