حقیقت پور: اردوغان نوکر عربستان شده است

۸ مهر, ۱۳۹۴

باشد.

منصور حقیقت پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه اردوغان دولت سعودی را مبرا از حادثه منا دانست گفت: متاسفانه رئیس جمهور ترکیه دولت عربستان مبرای از قصور و در کشتار مردم بیگناه مسلمان در منا عنوان کرد که ضمن محکوم کردن این مسئله به اردوغان بگویم جهان اسلام حاکمی ذلیل تر از او در مقابل عربستان ندیده بود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اردوغان  مهر نوکری و غلامی رژیم سعودی را به گردن خود انداخته است که این موضوع برای تمام ترک ها و افرادی که زمانی حاکم منطقه بودند ننگ است.

عزت مردم ترک فدای مزدوران صهیونیستی نشود

وی با بیان اینکه بهتر است اردوغان قدری با تعقل اظهار نظر کند، گفت: رئیس جمهور ترکیه نباید برای استمرار قدرت قدرت طرف عزت مردم ترک زیر پای مزدوران صهیونیستی فدا نکند. قطعا مسلمان ترکیه از این گونه اظهارات اردوغان اعلام برائت و برخورد خواهند کرد.  

مردم ترکیه تکلیف خود را با اردوغان مشخص می کنند

این نماینده با بیان اینکه مردم ترکیه به زودی تکلیف خود را با اردوغان روشن خواهند کرد، تاکید کرد: ترکیه مسلمان نیازمند به مدیر شجاع‌تر، مستقل تر و فهیم تر است. اردوغان نوکری عربستان را در سوریه یمن و امروز در منا به اثبات رسانده است.

حقیقت پور رفتارهای ضد ایرانی و اسلامی اردوغان را ناشی از شکست های پی رد پی طرح های این دولت عنوان کرد، توضیح داد: از وقتی که طرح های خفت بار اردوغان  در سوریه، عراقی و سایر کشورهای به شکست منتهی شد، اعلام کرد که عامل این شکست ها جمهوری اسلامی ایران است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تا زمانی سو گیری ضداسلامی و به نفع امیریکا، اسرایل و عربستان توسط اردوغان ادامه  داشته باشد باید منتظر شکست های بیشتری در صحنه بین الملی از جانب جمهوری اسلامی باشد.