استاد دانشگاه محقق اردبیلی برنده جایزه «راجر تیلور» بریتانیا شد

۲۶ تیر, ۱۳۹۴

کنفرانس نانو ساختار پیشرفته در سن پترزبورگ روسیه موفق به دریافت این جایزه شد.

این محقق فعالیت علمی در زمینه الکتروشیمی نانو با تکنولوژی جدید، چاپ ۳۲ مقاله ISI و شرکت در ۶۰ کنفرانس ملی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

این محقق در سال ۲۰۱۱ نیز در کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی نانو که در کشور ژاپن برگزار شد، موفق به کسب جایزه محقق جوان شده است.