فرمانده سابق نیروهای مسلح ترکیه: ترکیه برای حل بحران شمال سوریه باید از دولت اسدحمایت کند

۸ تیر, ۱۳۹۴

این منطقه از جانب ۳ گروه تصرف شده است. یک منطقه بسیار کوچکی از شمال سوریه در اختیار نیروهای دولت مرکزی قرار دارد. یک منطقه بزرگ در اختیار نیروهای نظامی داعش است و یک قسمت بزرگتر نیز در اختیار نیروهای نظامی کرد YPG شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD) است. این منطقه مستعد درگیری ها و جنگ های خطرناک است.
وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: وضعیت شمال سوریه، ترکیه را بسیار نگران کرده است. ترکیه این مسئله را چگونه حل و فصل خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال بسیار سخت خواهد بود. باید به گذشته نگاهی انداخت در واقع اتفاقاتی که در عراق رخ داد و اقلیم کردستان عراق به وجود آمد مشابه آن رویداد سیاسی را اکنون در سوریه شاهد هستیم. وضعیت در شمال سوریه برای ترکیه وخیم است.
باشبوغ تصریح کرد: چیزی که این تهدیدات را رفع خواهد کرد قرار گرفتن نیروهای وابسته به دولت مرکزی سوریه در شمال این کشور است. مبارزه داعش در شمال سوریه باید توسط نیروهای دولت مرکزی سوریه دنبال شود. ولی متاسفانه منطقه شمال سوریه تقریبا به صورت کامل از کنترل نیروهای مرکزی سوریه خارج شده است. به نظر بنده بهترین اقدام ترکیه ماندن در داخل نیروهای ائتلافی علیه داعش و بهبود روابط ترکیه با دولت مرکزی سوریه و ایجاد ارتباط و عادی سازی روابط با حکومت سوریه است. اگر ترکیه از دولت مرکزی سوریه حمایت کند پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع بحران شمال سوریه راحت تر خواهد بود.