روایت هاشمی از؛طرح بعثی ها برای ایجاد جنبش های تجزیه طلب

۱۶ خرداد, ۱۳۹۴

شده است گوشه های تاریکی از انگیزه های تجاوز عراق به خاک میهن اسلامی مان را روشن می کند .

هاشمی در این مقاله با اشاره به نقشه تجزیه ایران نوشته است : نقشه ای به دستم رسید که در جریان عملیات فتح المبین از سنگرهای متجاوزین عراقی پیدا شده بود ، این نقشه که روی آن بسیار کار شده و نقشه حساب شده ای است ، عراقی ها آن را در سال 1980 چاپ کرده اند این نقشه جدید را قبل از آغاز جنگ برای منطقه ترسیم کرده اند که بر اساس آن کشور جدیدی به نام عربستان در منطقه متولد می شود . حدود عربستان که به طور دقیق در این نقشه ترسیم شده به جز مناطقی که عراق در جنگ به اشغال خود در آورده بود از سوی جنوب تا بندر ماهشهر و از شرق اهواز و دزفول تا هفت تپه را در بر می گیرد . این نقشه نشانگر توطئه وسیع و برنامه حساب شده ای است که به وسیله بعث عراق با همکاری ارتجاع منطقه و ابرقدرت ها در سطح جهان و احتمالا نیروهای منحرف داخلی طرح آن ریخته شده و زمینه اش را نیز فراهم کرده بودند .

رئیس مجلس ادامه داد : می دانیم که آن ها از مدت ها پیش چیزی به نام سازمان آزادیبخش عربستان درست کرده بودند که چند نفر چاقوکش و یا افرادی در حقیقت غیرسیاسی بنام خلق عرب عامل دست آن ها بودند ، از مدتی قبل اهواز (الاحواز ) می شود و خرمشهر به محمره تغییر نام می دهد و برای شهرهای دیگر هم یک نام عربی انتخاب می کنند .

هاشمی با اشاره به روی دادهای کردستان نیز می نویسد : از سوی دیگر بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حرکتی در کردستان به وجود می آید و با توجه به این که قاسملو و عزالدین و امثال آن ها گرچه در گذشته فقط یک سابقه دوستی با عراق داشتند ولی بعد از انقلاب سر آن ها در آخور عراق بود و از آن جا تغذیه می شدند در این رابطه دست روس ها تا چه اندازه در کار بود خود مسئله ای است ، آمریکا و فرانسه بطور هویدا می جنگیدند و توطئه این بود که از شمال غربی ارومیه تا ایلام کشوری به نام کردستان از غرب ایران جدا کنند و به این ترتیب دو کشور هم مرز و متکی به هم به نام عربستان و کردستان تاسیس نمایند .

وی افزود : در این طرح نفت شهر و پالایشگاه کرمانشاه و احتمالا چاه های نفتی که در شمال خوزستان وجود دارد برای کردستان و بخش اعظم امکانات و منابع نفتی و بنادر آبادان و ماهشهر و خرمشهر برای عربستان منظور شده است ، ضمنا در این طرح نفت آغاجاری و حدود آن را برای ایران قدیم قرار داده اند .

هاشمی در ادامه با اشاره به حمایت های بنی صدر از ضد انقلاب نوشته است : این ها همه بیانگر این است که بنی صدر از توطئه تاسیس دو کشور کردستان و عربستان دور نبوده و یا شریک توطئه بوده است و به او وعده داده بودند که بقیه ایران را او داشته باشد و کردستان هم در اختیار هم پیمانانش قاسملو قرار گیرد . این ساده نیست که قاسملو آن روز با بنی صدر می جنگید و به صورت ظاهر بین این دو نفر خون بوده و از دو طرف عده ای کشته شده به این آسانی در یک سازمان آن چنانی شریک هم شوند و با شورای مقاومت ملی همکاری کند و عضو شورا شود . با این محاسبات این احتمال قوی می شود که بنی صدر از آن توطئه بی اطلاع نبوده است .