همایش ملی مشروطه آذربایجان (از کهن شهر مراغه تا دارالسلطنۀ تبریز)برگزار می شود

۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴
همایش ملی مشروطه آذربایجان (از کهن شهر مراغه تا دارالسلطنۀ تبریز)برگزار می شود

     و همبستگی ملی و احیای مشروطه
    علما و روحانیت در انقلاب مشروطه آذربایجان
     تجار و بازرگانان در انقلاب مشروطه آذربایجان
     مجاهدان و مبارزان گمنام مشروطه آذربایجان
    مداخلات خارجی در انقلاب مشروطه درآذربایجان (روسیه تزاری، عثمانی، انگلیس)
    فرازو فرود مشروطه و مشروطه خواهی در مراغه وسایرشهرهای آذربایجان
    بازتاب مشروطه در شعر و ادبیات آذربایجان
    بازتاب مشروطه آذربایجان در اسناد خارجی(انگلیسی، روسی، عثمانی)
    بازتاب مشروطه آذربایجان در خاطرات وسفرنامه ها داخلی وخارجی
    گزارش های منتشر نشده تاریخ مشروطه آذربایجان( اسناد،خاطرات، سفرنامه ها و روزنامه ها)
    پیشگامان وبانیان مدارس جدید درعصر مشروطه آذربایجان (رُشدیه، میرزا حسن شکوهی، و…)

علاقه مندان می توانند با رعایت نکات ذیل، مقالات خود را تا تاریخ مقرر به دبیرخانۀ همایش ارسال فرمایند:

 

    مهلت ارسال چکیده مقاله   تا 15 اردبیهشت 1394
    مهلت ارسال اصل مقاله  تا  30 خرداد 1394
    زمان برگزاری همایش برگزاری همایش در تهران 31 تیر 1394 (تقویم دقیق و محل برگزاری همایش متعاقباً اعلام خواهد شد).
    چکیده مقالات و همچنین اصل مقالات برگزیده در همزمان با برگزاری همایش منتشر خواهد شد
    شیوه ارجاع دهی مقالات بصورت پانویس یا داخل متنی باشد.

ارسال مقاله به آدرس:diyarekohan@ymail.com