ائتلاف احزاب ارتجاعی ترکیه برای انتخابات 7 ژوئن

۱۸ فروردین, ۱۳۹۴
ائتلاف احزاب ارتجاعی ترکیه برای انتخابات 7 ژوئن

 برخی از این احزاب سعی دارند از این طریق ائتلاف و تجمیع آراء به پیروزی به برسند.

حزب اسلام گرای سعادت به دلیل اختلاف نظرهای جدی با حزب عدالت و توسعه بیرون از پارلمان قرار دارد. این حزب جایگزین حزب رفاه است که نجم الدین اربکان رهبری آن را بر عهده داشت.

حزب اتحاد بزرگ نیز حزب اسلام گرا- پان ترکیست است که از حزب حرکت ملی منشعب شده است.

محسن یازیجی اغلو دبیرکل آن در سال 2010 طی یک حادثه هوایی درگذشت. این حزب در کشتار مردم شیعه و علوی ترکیه نقش بسزایی داشته است. عده ای اوباش سیاسی نیز در این حزب حضور دارند. سال گذشته احمد کلیچدار اوغلو توسط یکی از هواداران این حزب در یکی از لابی های مجلس ترکیه مورد حمله فیزیکی قرار گرفت.

با وجود ائتلاف بین این دو حزب به نظر نمی رسد آنها قادر به عبور از حد نصاب بالای ده درصد باشند.

 ممکن است در روزهای آینده برخی از احزاب کوچک دیگر به این ائتلاف بپیوندند.