کاریکاتور: استالین طناب فرقه دموکرات را پاره کرد/ مردم آذربایجان علیه فرقه قیام کرد

۲۰ آذر, ۱۴۰۰
کاریکاتور: استالین طناب فرقه دموکرات را پاره کرد/ مردم آذربایجان علیه فرقه قیام کرد

کاریکاتور به مناسبت ۲۱ آذر، مردم آذربایجان علیه فرقه قیام کرد