هشدار روسها در مورد نفوذ سلفی گری در مناطق شیعه نشین گرجستان و ج.باکو

۱۰ بهمن, ۱۳۹۴
هشدار روسها در مورد نفوذ سلفی گری در مناطق شیعه نشین گرجستان و ج.باکو

به سرعت در حال جذب شدن به این گروه ها هستند.
به گزارش آذریها به نقل از خبرگزاری آپا، این مقام موسسه تحقیقات استراتژیک روسیه در همایش علمی «داعش؛ خطری برای امنیت بین المللی» در خبرگزاری «روسیا سگودنیا» گفت : « باید تدابیر پیشگیرانه جدیدتری برای مقابله با نفوذ داعش در قفقاز و‌ آسیای مرکزی اتخاذ  و اجرا شود.»
آرتور آتایوف گفت : « اگر به وقایع کشورهای قفقاز جنوبی توجه کنیم، می بینیم که داعش بطور جدی و برای درازمدت به آنجا آمده است. هم اکنون منطقه اصلی فعالیت این تندروها در گرجستان، مناطق دره پانکیسی، آجارستان و کوومو کارتلی است. در کوومو کارتلی با یک تناقض آشکار روبرو هستیم که باید به آن توجه شود. زیرا، برغم اینکه اهالی این منطقه شیعه مذهب هستند، اما روند جدی برای سنی سازی و تحریک آنها  به جهاد در جریان است. در جمهوری آذربایجان نیز روند مشابهی جریان دارد. »
آرتور آتایوف گفت : « عناصر تندرو از طریق ترکیه به آجارستان در گرجستان منتقل می شوند. باید توجه داشت که قفقاز شمالی و جنوبی بخشی از هدف های استراتژیک داعش می باشند. »
آتایوف افزود : « این افراط گراها  شیوه های نشر افکار خود را تغییر داده اند.  آنها قبلا  در مساجد افکار خود را گسترش می دادند. اما اکنون  از طریق شبکه های اجتماعی عقاید افراط گراها گسترش داده می شود.»
بوریس وولخونسکی، معاون مرکز آسیای مرکزی و خاور نزدیک موسسه تحقیقات استراتژیک روسیه نیز گفت : « گسترش نفوذ داعش در افغانستان ، کل منطقه آسیای مرکزی و مرزهای جنوبی روسیه را تهدید می کند. »

بوریس وولخونسکی گفت : « باید تدابیر پیشگیرانه در مقابل گسترش تاثیرات داعش در منطقه اتخاذ شود. هم اکنون  در افغانستان، شرایط پیوند ساختارهای سیاسی طالبان با داعش وجود دارد. حوادث سال گذشته در ولایت کندوز افغانستان نشان داد که چند واحد نظامی طالبان با نام داعش در آنجا عملیات کردند. اما، برغم تمامی این موارد، بخش اصلی طالبان مخالف گسترش نفوذ داعش هستند.  به همین علت نیز  ضروری است امکان گفتگو با نیروهای تهاجمی موجود در ترکیب طالبان، بررسی و  شناسایی شود که البته باید در چارچوب شرایط خاصی باشد و باید قبل از هرچیزی، از آنها خواسته شود که  خود را از فعالیت تروریستی طالبان کنار بکشند