به مناسبت ۱۱ دی ماه، زادروز محمدحسن بهجت تبریزی، شهریار
شهریار؛ شاعر ایرانگرا و شعر میهنی (+فیلم)

شهریار؛ شاعر ایرانگرا و شعر میهنی (+فیلم)

۱۱ دی ماه، زادروز استاد محمدحسن بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر نامدار ایرانی معاصر است.

شهریار که از غزل‌سرایان برجسته معاصر ماست، هم سخن‌سرایی به زبان ملَی فارسی را نیک می‌دانست، و هم غزل‌گویی به زبان محلی آذربایجانی را.

نکته مهم در منش و اندیشه او را باید میهن‌پرستی خلل‌ناپذیرش دانست، تا جایی که به گفته دکتر اصغر دادبه، شهریار پس از ملک‌الشعراء بهار، بیشترین اشعار میهنی و ایران‌گرایانه را سروده و توجه بالایی به زبان فارسی و تاریخ ایران داشته است.

خوشا پیکار جانبازان میهن
در آغوش عروس فتح میران

گرَم خون ریخت دشمن، شهریارا
به خون دانی چه بندم نقش؟ ایران

ویدیوی زیر بخشی از سخنان دکتر اصغر دادبه، استاد گران‌سنگ زبان و ادبیات فارسی، درباره شعر شهریار است.