عرفان قانعی فرد در صدای امریکا: ارتباط تجزیه طلبان با سرویس جاسوسی خارجی

۲۳ دی, ۱۳۹۴
عرفان قانعی فرد در صدای امریکا: ارتباط تجزیه طلبان با سرویس جاسوسی خارجی

ارتباط دیرینه برخی از سازمان های تروریستی مدعی کردستان با سرویس های اطلاعاتی صدام در دوران جنگ هشت ساله اشاره کرده و گفت اکنون نیز تمام گروههای قوم گرا با حمایت و اشاره دستگاههای امنیتی کشورهای متخاصم حرکت می کنند.

 

برای دیدن فیلم این مصاحبه کلیک کنید