“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

۱۷ دی, ۱۳۹۴
“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

370 صفحه مجموعه از مقالات علمی بود که در حوزه های مختلف و با نوشته هایی از پژوهشگران و کارشناسان این حوزه منتشر شده است. دکتر حسین احمدی، عبدالکریم آقاجانی، دکتر مجتبی برزویی،‌ کاوه بیات، ‌محسن حکمتی، ‌دکتر کامروز خسروی جاوید،‌ حسین دادپور، محمد سرحدچی، ‌سالار سیف‌الدینی، ‌مسعود عرفانیان، ‌رضا علیزاده نظری،‌ المیرا کیانپور، ‌یاور عیوضی و سیاوش دادگر از محققانی هستند که آثارشان در این کتاب منتشر شده بود.  برای دیدن عناوین مقالات این اثر کلیک کنید.

اثر حاضر مربوط به سیاست های اصلی کشور جمهوری آذربایجان و جهت گیری های کلی سیاست داخلی و خارجی باکو در حوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، دینی و … در دوران 23 ساله ی پسا شوروی تا به امروز است ، سیاست گذاری ها و مسیرطی شده ای که اقدامات  ضد اسلامی و ضد ایرانی و مواردی چون تاریخ سازی ، مسخ هویت دینی و ملی مردمان این سرزمین ، عدم آزادی بیان ، استبداد داخلی و سوء استفاده های شخصی از ثروت ملی توسط طبقه اشراف حاکمیتی و خاندان الهام علی اف و مسائلی از این دست جزء لا ینفک آن بوده و  مهمترین سر فصل های کتاب نیز بدان اشاره دارد .

جمهوری آذربایجان ، کشوری تازه تاسیس با موسسان غیر بومی و دو استقلال غیر درون زا :

قلمرو جغرافیایی بزرگ قفقاز بعنوان بخشی از خاک ایران، در عصر قاجار بموجب عهدنامه گلستان و ترکمنچای به روسیه تزاری( پادشاهی) الحاق شد، پس از فرو پاشی روسیه تزاری با انقلاب بلشویکی روسیه ، جمهوری آذربایجان کنونی که تا آن زمان بخشی از قفقاز بود برای اولین بار مستقل شد و با نام آذربایجان قفقاز در قالب کشوری جدید تاسیس شد( استقلال اول) کشور تازه تاسیس روابط نزدیکی با انگلستان رغم زد و حساسیت عثمانی ها ( متحد روس ها ) را بر انگیخت که باعث حمله نظامی عثمانی ها به آذر بایجان قفقاز و فتح آن شد و بموجب پیمانی با روسیه بخشی از مناطق غرب  آذربایجان به خاک عثمانی( ترکیه ) الحاق شد و جمهوری آذربایجان قفقاز با پیوستن اجباری به شوروی عنوان  جدید آذربایجان شوروی را بر خود برگزید ، با فرو پاشی شوروی ، این کشور تازه تاسیس بار دیگر عنوان جمهوری آذربایجان را بر خود برگزید و استقلال یافت ( استقلال دوم)
از آن تاریخ تا کنون رهبران دیکتاتور جمهوری آذربایجان با اتخاذ سیاست هایی که کوچکترین اشتراکی با پیشینه فرهنگی و دینی مردم این دیار ندارد با اتخاذ و تصویب قوانینی که مقابله ودشمنی با جمهوری اسلامی ایران ، مضامین دینی  و ریشه های فرهنگی  مردم آذربایجان در آن مشهود است به اداره ی کشور پرداخته اند ، مولف سعی کرده با تکیه بر منابع و اسناد معتبر تاریخی ، به تحلیل نقادانه سیر دولت سازی و ملت سازی در جمهوری آذربایجان پسا شوروی بپردازد و سیاستهای کلی  جریان حاکمیت در این کشور را برای مخاطب آشکار سازد.