بازداشت رئیس شورای ریش سفیدان نارداران به دلیل صدور بیانیه علیه عربستان

۱۷ دی, ۱۳۹۴
بازداشت رئیس شورای ریش سفیدان نارداران به دلیل صدور بیانیه علیه عربستان

اجرای اوامر یک دولت خارجی متهم کرده است. وی پیش از این نیز به اتهام ارتباط با ایران بازداشت شده بود.

کارشناسان بر این باور هستند که بازداشت این فعال سیاسی در ارتباط مستقیم با مناسبات جدید باکو- ریاض و افزایش نفوذ وهابیت در این کشور است. شورای ریش سفیدان نارداران چندی پیش با صدور اعلامیه ای اعدام شیخ نمر را محکوم کرده بود. در این بیانیه شورای ریش سفیدان نارداران با صدور بیانیه ای ، اقدام رژیم سعودی را در اعدام آیت الله نمر، مصداق بارز تروریسم دولتی توصیف کرده بود.

دراین بیانیه آمده بود : « رژیم سعودی یکی از بزرگترین مفاسد قرن بیست ویکم را مرتکب شده است. اعدام شیخ باقر نمر، یکی از علمای بزرگ و مشهور اسلام ، موجب حیرت دنیا شده است. رفتار وحشیانه با این عالم برجسته مسلمان و اعدام وی، چیزی جز  دشمنی با اسلام نیست. »
شورای ریش سفیدان نارداران افزوده است : « این رژیم که منابع لازم برای سازمان های تروریستی القاعده و داعش را تامین می کند، با تکرار کشتارهای این سازمان های تروریستی، به همان شیوه داعش انسان های بی گناه را گردن می زند و به ناحق خون می ریزد. ما ریش سفیدان نارداران بر این باوریم که به شهادت رساندن وحشیانه آیت الله نمر ، عمل تروریستی است که حاکمیت عربستان سعودی در سطح دولتی ، مرتکب آن شده است.  این ترور ، جنایتی علیه اسلام است . جهان اسلام باید  مناسبات خود را با این قبیل رژیم های خونخوار  بازنگری کند.»
شورای ریش سفیدان نارداران افزوده است : «  حکم اعدام وحشیانه این عالم مسلمان ، موجب ناراحتی دولت هایی که خود را به عنوان حامی دموکراسی و حقوق بشر و آزادی معرفی می کنند، نشده است. زیرا، این اقدام رژیم سعودی، سفارش آمریکا و صهیونیسم برای ایجاد عداوت و درگیری های داخلی در جهان اسلام است.  {کشور} ما نیز  تهی از چنین خدمتکارانی نیست.  در میان ما نیز کسانی وجود دارند که جنایت آل سعود را توجیه می کنند و  استدلال و موضع گیری برضد دولت اسلامی {ایران} را بر خود  روا می دانند   و  به این شیوه، وفاداری خود به غرب و سایر حامیان خارجی خود را به اثبات می رسانند.»
شورای ریش سفیدان نارداران همچنین از جهان اسلام  خواسته است با  توجه به نوکری رژیم آل سعود برای شیطان،  این اقدام غیرانسانی و غیراسلامی و ضدبشری شاه سلمان را  محکوم کند و این رژیم را برای خودداری از تکرار این جنایات تحت فشار قرار دهد.