به دنبال پخش مستندی تاریخی
ترکیه دفتر نتفلیکس در این کشور را تعطیل کرد

۲۱ دی, ۱۴۰۰
ترکیه دفتر نتفلیکس در این کشور را تعطیل کرد

برخی خبرگزاری‌ها از تعطیل شدن دفتر کمپانی تولید و پخش فیلم سریال نتفلیکس در ترکیه پس از نمایش یک مستند تاریخی خبر می‌دهند. کمپانی نت‌فلیکس اخیرا سریالی مستند و آموزشی با عنوان «بزرگترین رویدادهای جنگ جهانی دوم» پخش می‌کند که در بخشی از آن نقشه‌ای نمایش داده که بخشی از نام ارمنستان بر روی بخشی از خاک امروزی ترکیه درج شده است. این موضوع سبب خشم بعضی جریان‌های ترک شده است چراکه آن را به تعرض به تمامیت ارضی ترکیه تفسیر کرده‌اند، حال آنکه بخشی از نام جمهوری جعلی آذربایجان نیز بر روی دریای مازندران افتاده یا بخشی از نام گرجستان بر روی دریای سیاه درج شده. به نظر می‌رسد قصدی از سوی نت‌فلیکس در کار نبوده و صرفا به دلیل محدودیت فضا روی نقشه نام این کشورها به این شکل درج گردیده است. با این حال ترک‌های معترض این نقشه را به این معنا تفسیر می‌کنند که نت‌فلیکس خواسته تا مرزهای تاریخی ارمنستان غربی را در این نقشه تاریخی مربوط به جنگ جهانی دوم نمایش بدهد.

در آغاز مرکزی موسوم به مرکز دریانوردی و استراتژی جهانی ترکیه (Türk DEGS) نسبت به این موضوع اعتراض و آن را اهانت به تمامیت ارضی و حاکمیت ترکیه خواند. سپس روزنامه حکومتی ینی آکیت با ارجاع به آنچه «ناراحتی بسیاری از مردم ترکیه» خوانده است، از دادگاه عالی شرکت صدا و سیمای ترکیه (RTUK) خواست تا شدیدترین اقدامات و تحریم‌ها را علیه نت‌فلیکس اعمال کند.

با توجه به اینکه جریان‌های ترک‌گرا و پان‌ترک در ترکیه و جمهوری آذربایجان اشتهای عجیبی به کشیدن نقشه‌های جعلی دارند، خود به فوبیای نقشه‌های تاریخی دچار شده‌اند و هر نقشه‌ای را به دسیسه و توطئه تفسیر می‌کنند.