ابرپروژه‌ای برانگیزندهٔ جنگ آب
اینوگرافی اثرات سد ایلیسو

۲۲ دی, ۱۴۰۰
اینوگرافی اثرات سد ایلیسو

سد ایلیسو در ۱۵ آبان سال جاری توسط اردوغان افتتاح شد. این سد که در قالب مجموعه پروژه‌هایی موسوم به «گاپ» در ترکیه انجام می‌شود، روی رود دجله احداث شده و آبگیری آن مخاطرات زیست‌محیطی فراوانی برای کشورهای همسایه به همراه خواهد داشت. این مخاطرات را کارشناسان از حدود ۲۰ سال قبل که مطالعات اولیه این سد در دست انجام بود، گوشزد کرده و هشدار داده بودند.

درحالیکه بسیاری سد ایلیسو رو بخشی از جنگ آبی ترکیه در منطقه قلمداد می‌کنند، دولت ترکیه اصرار دارد که با تبلیغات و پروپاگاندا بر روی پیامدهای خطرناک این ابرپروژه دولتی سرپوش بگذارد. از رسانه‌های اصلی این دولت تا ریزه‌خواران دستگاه امنیتی دولت ترکیه مانند مؤسسه «ایرام» مشغول سفیدشویی این پروژه هستند، تا جایی که سایت ایران‌ستیز «ایرام» در یادداشتی آشکارا تبلیغاتی و بی‌محتوا، که از بانی این ابرپروژه ویرانگر محیط زیست، یعنی ترکیه، همچون فرشته‌ای والا و دلسوز برای کشورهای منطقه یاد کرده و کشورها و منتقدان این فاجعه زیست‌محیطی منطقه‌ای را به باد انتقاد گرفته، در ادعای مضحک می‌گوید که ترکیه در تمام مراحل این سد، «بُعد انسانی آب را در اولویت قرار می دهد».

مقامات حکومت ایران باید نسبت به جنبه‌های مختلف سیاست‌ها و اقدامات ترکیه در سطح منطقه‌ای بسیار هوشیار و حساس باشند. رویاهای توسعه‌طلبانه رهبران این کشور به ویژه در عصر اردوغان منافع کشورهای مختلف از مدیترانه تا آسیای میانه را هدف گرفته و می‌تواند بخشی از اساسی‌ترین منافع ملّی ایران در حوزه‌های فرهنگی، هویتی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی را مختل کند. ابرپروژه سد ایلیسو پیامدهای چندگانه‌ای بر امنیت منطقه‌ای در آینده‌ای نزدیک خواهد داشت.