روزنامه های تبریز از فعالیت یک شبکه سایبری ضد ایرانی در داخل کشور خبر دادند

۹ دی, ۱۳۹۴
روزنامه های تبریز از فعالیت یک شبکه سایبری ضد ایرانی در داخل کشور خبر دادند

و آذربایجانی در خصوص فعالیت های ضد منافع ملی کشور در فیس بوک منتشر شده است، می نویسد: « آنچه موضوع بحث شبکه‌های اجتماعی آذری در هفته پیش بود، کشف یک شبکه «سری» و با پوشش نسبتا حرفه‌ای بود که توسط کاربری به نام «محمد بابایی» در فیس بوک مدیریت می‌شود. هر چند هنوز حقیقی یا جعلی بودن این شناسه کاربری مشخص نشده است اما این موضوع کمابیش مسجل شده است که فرد یا افرادی فعال در پشت پرده از طریق دهها پروفایل و برگه فیس‌بوکی یا امکانات وبلاگی سعی در تشویق اذهان عمومی و ایجاد نفرت بین آحاد جامعه به ویژه اقوام داشته و دارند.

 این تشکیلات سایبری در مسائلی مانند جنگ سوریه، اختلافات سیاسی با کشورهای همسایه از جمله عربستان و ترکیه و مسائل قومی حساس وارد عمل شده و مطالب متعددی بر ضد منافع کشور و حمایت از کشورهای متخاصم تولید و از طریق یک حساب اصلی و دهها حساب کاربری فرعی دیگر در فیس بوک و شبکه های دیگر از سایت ها توزیع می‌کند. جعل نام خلیج فارس، توهین به کیان‌ملی و هنجارهای اجتماعی و به طور کلی ساختار شکنی از ارزشهای ملی و شیعی،  محور فعالیت‌های این تشکیلات سایبری است. همچنین مقالات متعددی به نام همین فرد در سایت‌ها و رسانه‌های وابسته به«سیا» از جمله گوناز تی.وی ثبت شده است که نشان از برنامه ریزی تشکیلات مزبور دارد».

 گزارش مزبور به ارتباط این شبکه که با اهداف مشخص و از پیش تعیین شده ای به ایجاد دهها پروفایل تقلبی در فیس بوک اقدام کرده و مطالبی را علیه امنیت روانی مردم منتشر می سازد با شبکه های و وب سایت های پان ترکیستی خارج از کشور از جمله گوناز و… اشاره و به اهداف مشترک آنها تاکید کرده است. به این ترتیب راه اندازی تمام این فعالیت ها از یک سوی مرکز واحد افزایش یافته است. هنوز اقدام مشخصی از سوی دادستانی تهران در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان طی هفته های گذشته در فیس بوک نسبت به تهدید امنیت روانی خود از طریق این گروه سایبری و تیم های مشابه اظهار گلایه کرده  و حتی برخی از گروههای فیس بوکی تبریزی و اردبیلی از یک «مهارتی شهروندی» به نام نوع برخورد درست با عملیات هایی از دست در فضای مجازی صحبت کرده اند.

 

متن گزارش طرح نو:

 

افزایش فعالیت سایبری «سازمان‌یافته» علیه منافع ملی

طرح‌نو: راه اندازی جنگ روانی علیه ارزش‌های کشور و هنجارهای پذیرفته شده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های گذشته موضوع جدیدی نیست. دهها سایت و گروه مجازی در اینترنت و ماهواره تلاش های متعددی با سویه های مختلفی چون براندازی، جدایی طلبی و ایجاد ناامنی روانی برای شهروندان در فضای مجازی تعقیب می شود. مرکزیت قریب به اتفاق این تلاش‌ها در خارج از کشور قرار دارد و از سوی مراکز سیاسی- امنیتی دولت های خارجی با انگیزه های متفاوت حمایت مالی می‌شوند.

اما آنچه موضوع بحث شبکه‌های اجتماعی آذری در هفته پیش بود، کشف یک شبکه «سری» و با پوشش نسبتا حرفه‌ای بود که توسط کاربری به نام «محمد بابایی» در فیس بوک مدیریت می‌شود. هر چند هنوز حقیقی یا جعلی بودن این شناسه کاربری مشخص نشده است اما این موضوع کمابیش مسجل شده است که فرد یا افرادی فعال در پشت پرده از طریق دهها پروفایل و برگه فیس‌بوکی یا امکانات وبلاگی سعی در تشویق اذهان عمومی و ایجاد نفرت بین آحاد جامعه به ویژه اقوام داشته و دارند.

 این تشکیلات سایبری در مسائلی مانند جنگ سوریه، اختلافات سیاسی با کشورهای همسایه از جمله عربستان و ترکیه و مسائل قومی حساس وارد عمل شده و مطالب متعددی بر ضد منافع کشور و حمایت از کشورهای متخاصم تولید و از طریق یک حساب اصلی و دهها حساب کاربری فرعی دیگر در فیس بوک و شبکه های دیگر از سایت ها توزیع می‌کند. جعل نام خلیج فارس، توهین به کیان‌ملی و هنجارهای اجتماعی و به طور کلی ساختار شکنی از ارزشهای ملی و شیعی،  محور فعالیت‌های این تشکیلات سایبری است. همچنین مقالات متعددی به نام همین فرد در سایت‌ها و رسانه‌های وابسته به«سیا» از جمله گوناز تی.وی ثبت شده است که نشان از برنامه ریزی تشکیلات مزبور دارد.

آنچه در این بین موجب شگفتی شده است، فعالیت آزادانه این گروه وابسته به بیگانه در فضای مجازی و بدون دخالت مراجع قضایی است. در این بین بسیاری از کاربران و شبکه های منسوب به تبریز و آذریها در شبکه های اجتماعی با اعتراض وضعیت آشفته موجود در فضای مجازی و فعالیت آزادانه مجرمین اینترنتی خود دست به کار شده و به آگاهی سازی شهروندان در خصوص تکنیک‌های جنگ روانی دشمنان میهن به ویژه با استفاده از مسائل قومی- قبیله ای شدند. کارزار « به پروژه نفرت عمومی نه بگوییم» و از جمله این تلاش های بود که برگه تبریز در فیس بوک علیه نفرت پراکنی قومی منتشر کرده و از شهروندان خواست در قبال فعالیت عوامل دشمن در فضای مجازی هوشیار باشند. پیش از این نیز کارزاری با نام «به جوک های قومیتی نه بگوییم» در فیس بوک آغاز شده بود که نتایج بسیار مثبتی در بر داشت. برخی دیگر از برگه های منسوب به آذربایجان به «تروریسم سایبری» در فضای مجازی ایران توجه داده و عنوان کردند برخی از عوامل مشکوک به صورت هدفمند امنیت روانی شهروندان را از طریق جنگ اعصاب تهدید میکنند. در این نوشته ها آشنایی افراد با چگونگی برخورد با این دست از نوشته‌ها و تبلیغات مسموم یک «مهارت شهروندی» در دنیای مجازی شده توصیف گردید.

علیرغم کوشش جامعه مدنی تبریز در این حوزه هنوز خبری از اقدامات دستگاه قضایی و سایر مراجع ذیربط در برخورد با تشکیلات سایبری موصوف مخابره نشده است.