هفتاد سالگی فیلسوف ایران/ خورشید ایرانخواهی از تبریز طلوع کرد

۲۵ آذر, ۱۳۹۴
هفتاد سالگی فیلسوف ایران/ خورشید ایرانخواهی از تبریز طلوع کرد

جهانی اول نیز بی نصیب نمانده بود.

تولد طباطبایی در شبی که بیگانگان و همدستان داخلی شان بر تبریز مسلط شده بودند، باعث شد تا همیشه دل نگران ایران باشد و تحصیلات و اندیشه ورزی اش با آینده ایران گره بخورد. یکبار دیگر خورشید ایرانخواهی از تبریز طلوع کرد.

وب سایت خبری- تحلیلی «آذری‌ها» هفتاد سالگی این فیلسوف بزرگ ایران را از صمیم دل شادباش گفته و آرزوی سلامتی و تندرستی روزافزون برای ایشان دارد.