نشست علمی؛سلسله های حکومتگر ایرانی به روایت تاریخ نویسی جمهوری آذربایجان‎

۲۳ آذر, ۱۳۹۴
نشست علمی؛سلسله های حکومتگر ایرانی به روایت تاریخ نویسی جمهوری آذربایجان‎

سیف الدینی، کارشناسان و پژوهشگران قفقاز به بررسی و واکاوی سویه های هویتی تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان در ارتباط با میراث مشترک تاریخی به ویژه شخصیت ها، دولتمردان و حکومت های ایرانی خواهند پرداخت.حضور در این نشست برای عموم رایگان است.