حذف بابک خرمدین از کتاب های درسی مدارس

۱۸ آذر, ۱۳۹۴
حذف بابک خرمدین از کتاب های درسی مدارس

بخش تاریخی، پیش از این در قالب تاریخ دوران اسلامی در مقطع دوم راهنمایی تدریس می شد که بعدها به پایه هشتم منتقل گردید و امسال نیز حذف گردید.

گفتنی است بابک خرمدین در برابر خلیفه عباسی (مامون و معتصم) قیام کرده و در دوران معتصم و به وسیله سپاهیان و سرداران تُرک خلیفه سرکوب شد. منابع تاریخ اسلامی مانند الکامل و طبری، ترکان زردپوست آسیای میانه را که در خدمت معتصم (مادر معتصم از غلامان ترک خلیفه بود) قرار گرفته بودند، عامل شکست قیام بابک می دانند.

قلعه بابک در کوههای ارسباران و نزدیکی شهر کلیبر واقع شده است و در سال 1347 توسط «شروین باوند»(آریا پارت) و همکار آذری اش محمود بنی هاشمی کشف شد.

 

 

 
تُرکان اصلی ترین دلیل شکست بابک بودند/ اطلاق آذربایجان به شمال رود ارس سیاست عثمانی ها بود

 
امروز 17 دیماه سالروز قتل بابک خرمدین