همایش فرقه دموکرات در سازمان اسناد ملی

۱۱ آذر, ۱۳۹۴
همایش فرقه دموکرات در سازمان اسناد ملی

تبریز، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و همچنین موسسه مهد آزادی و مراکز علمی پژوهشی دیگر  در ساختمان آرشیو ملی واقع در بزرگراه شهید حقانی روبه روی ورزشگاه شهید کشوری  برگزار می­شود.

در این همایش ملی علاوه بر ایراد سخنرانی توسط محققان و پژوهشگران برجسته و بازماندگان شهدای این وقایع در خصوص پیامدهای جنگ جهانی دوم در آذربایایجان ، از دو جلد کتاب با عناوین«اطلس نقشه های جغرافیای آذربایجان» که کتاب نفیس و بسیار مهمی در مورد تاریخ ایران و آذربایجان و در رد علمی ادعاهای دشمنان ایران ، تألیف آقای انوری  همچنین کتاب«نهضت میهن پرستان رسباران»  تألیف بهزاد محمد خانی از نوادگان شهید رضا قلی محمدخانی رهبر نهضت میهن پرستان ارسباران رونمایی خواهد شد.