روزنامه حریت:
آنکارا ارتباط «تلویزیون گوناز» با سازمان «سیا» را تایید می کند

۶ شهریور, ۱۳۹۴
آنکارا ارتباط «تلویزیون گوناز» با سازمان «سیا» را تایید می کند

ارتباط جریانها و سازمانهای تجزیه طلب و قوم گرا با سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای بیگانه یکی از مسلمات غیرقابل انکار سیاسی در ایران است. وب سایت آذریها نیز بارها مستندات و قرائن مهمی در خصوص ارتباط افراد و سازمان های ضدآذربایجانی و ضد ایرانی با موساد، سیا و ام.تی.ان منتشر کرده است.

اما این بار hdk دولت ترکیه است که بر رابطه گوناز.تی وی و سیا صحه گذاشته است. در سال 2006 شبکه نفرت پراکن گوناز پخش برنامه های خود را به ماهواره ترک ست متعلق به ترکیه منتقل نمود. متعاقب این اقدام وزارت خارجه ایران نیز اعتراض رسمی خود را به دولت ترکیه اعلام داشته و عنوان نمود که این شبکه از طرف سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) برای ایجاد جنگ داخلی و اغتشاش در ایران راه اندازی شده است.

روزنامه «حریت» ترکیه به نقل از روزنامه «استار» از نشریات نزدیک به حزب عدالت و توسعه در این خصوص نوشت:

در سال 2006 روزنامه استار گزارشی منتشر کرد که نشان میداد پخش برنامه های شبکه گوناز تی وی در ترک ست با اعتراض رسمی وزارت خارجه ایران همراه شده است. در همان گزارش طرف ایرانی ادعا کرده بود که شبکه مزبور سعی در ایجاد بحران و جنگ قومی و قبیله ای در ایران دارد. تحقیقات وزارت خارجه ترکیه در خصوص این ادعا نشان داد که این شبکه واقعا با سیا ارتباط دارد و از طریق کرایه مسیر از ترکست علیه ایران برنامه پخش می کند. در پی این تحقیقات پخش برنامه های گوناز از ترک ست قطع شد.

ارتباط گوناز و سیا
ارتباط گوناز و سیا