صفحه توییتر سفارت ایران در اوکراین منتشر کرد
ایران‌شناسی در کتب درسی مدارس اوکراین

۱۶ بهمن, ۱۴۰۰
ایران‌شناسی در کتب درسی مدارس اوکراین

صفحه توییتر سفارت ایران در اوکراین در کاری بسیار خوب صفحاتی از کتب درسی مدارس اوکراین را منتشر کرده که مطالبی درباره تاریخ و ادبیات گرانمایه ایران را به دانش‌آموزان معرفی می‌کنند. مقایسه این مطالب تاریخی اصیل با جعلیات ضدایرانی‌ای که برخی کشورهای همسایه در کتب مدارس خود چاپ و تدریس می‌کنند می‌تواند قابل تامل باشد.

شاهنامه به عنوان گنجینه ادبیات جهانی برای دانش آموزان اوکراینی معرفی می شود. در تصویر زیر از کتاب درسی تاریخ جهان در مدارس اوکراین (برای کلاس هفتم) به معرفی شاهنامه به عنوان یک حماسه ایرانی و بخشی از گنجینه ادبیات جهانی پرداخته است.

کتاب «تاریخ اوکراین و جهان» درمدارس اوکراین (سال ششم) به چگونگی به قدرت رسیدن کوروش کبیر پرداخته و چگونگی فتح مناطقی نظیر آسیای صغیر و بابل توسط وی بیان شده است. همچنین موفقیتهای داریوش اول در گسترش قلمرو هخامنشی نیز تشریح شده است.


کتاب «تاریخ جهان» در مدارس اوکراین (سال هشتم) به شکوفایی ایران در دوران صفویه و دستاوردهای آن پرداخته است. اصلاحات اداری، ایجاد ارتش منظم،رونق تولید و تجارت در اصفهان، رشد انواع هنرها، معماری و ادبیات از موضوعات مورد توجه کتاب است.