محمدتقی زهتابی و همکاری با حزب بعث عراق + سند

۸ تیر, ۱۳۹۴
محمدتقی زهتابی و همکاری با حزب بعث عراق + سند

نویسنده کتاب ایران تورکلری‌نین اسکی تاریخی (تاریخ دیرین ترکان ایران) سالها در خدمت حزب بعث صدام حسین بوده است.
به گزارش وب سایت خبری – تحلیلی آذریها محمد تقی زهتابی که برای نخستین بار طی کتابی ادعا کرد آذربایجانی ها «ترک» و ترک‌های «سومری» هستند، سالها تحت تاثیر گفتمان حزب بعث قرار داشتند.
به گزارش آذریها زهتابی عضو فرقه دموکرات پیشه وری بود و پس از خیزش مردمی وطنخواهان علیه فرقه همراه سایر اعضای آن از ایران فرار کرده و به شوروی گریخت.
بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده محمد تقی زهتابی در دهه ۱۳۵۰ متعاقب افزایش خصومت بین ایران و صدام حسین به بغداد برده شد.


در خصوص انتقال زهتابی به عراق دو روایت وجود دارد. روایت نخست بر نقش محمود پناهیان تاکید می کند:
در همین راستا محمود پناهیان از سران فرقه دمکرات دعوت به عمل آمد که به بغداد برود. وی تیمی را همراه خود به بغداد برد. یکی از افراد همراه وی نیز محمد تقی زهتابی بود. وی در آنجا، ضمن همکاری با رژیم بعث عراق، به تأسیس یک گروه سیاسی چند نفره به نام «جبهه ملی خلق‌های ایران» دست زد و شعبه‌هایی از آن به تبلیغ قومگرایی در آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان ایران پرداخت.
و روایت دیگر سند نو یافته در میان اسناد ساواک است که به نقش رادمنش و برخی از اعضای استخبارات عراق تاکید می کند. بر اساس این سند، ایرج اسکندری به منبع ساواک در خصوص رادمنش می گوید:
رادمنش با پیشنهاد و نظر روسها به عراق رفت تا با [تیمور بختیار] همکاری کند و قبل از رفتن نیز به مسکو رفت و قصد داشت چندین نفر از جمله احمد طباطبایی را با خود ببرد که در رادیو بغداد گویندگی کنند و هسته ای از توده ای ها در مسکو به وجود آوردند. لیکن طباطبایی با این موضوع مخالفت می کند.پس از آنکه رادمنش چندین بار به عراق رفت و با بختیار ملاقات کرد، یک نفر به نام نجفی که عرب و بیش از 50 سال دارد و در عراق مسئول رادیو فارسی است، به شوروی آمد تا عده ای را با خود ببرد.لیکن چند نفر نپذیرفتند و یک نفر به نام محمد [تقی] زهتاب را با خود به عراق برد» (پایان نقل قول)

زهتابی در رادیو خلق بغداد به تبلیغ قوم گرایی می‌پرداخت، وی مدتی نیز در دانشگاه بغداد فارسی تدریس می‌کرد. پس از انعقاد قرارداد الجزایر دولت بعث عراق همان کاری را با زهتابی کرد که شوروی با فرقه دموکرات پیشه وری کرده بود. بر اساس این قرارداد دولتین نمی بایست به تقویت مخالفان سیاسی هم می پرداختند. در نتیجه بعثی ها پس از استفاده ابزاری عذر زهتابی را خواستند.
سند  حاضر از مجموعه اسناد و گزارش های منتشر شده ساواک است و به نقل ز یکی از رهبران حزب توده نشان می دهد که چطور زهتابی جذب مبارزه با کشور در پناه صدام حسین شد. مسیری که بعدها از سوی سازمان رجوی نیز طی شد.
زهتابی پس از بازگشت به ایران سعی کرد با استفاده از ادبیات حزب بعث به ترویج پان-قومی ایسم و افکار ضد ایرانی حزب بعث منتها با نسخه محلی بپردازد. به این ترتیب بود که واژه های ابدائی بعثی ها که در جنگ روانی با ایران استفاده می شود از طریق زهتابی به شاگردان و حلقه یاران منتقل شد. از آن جمله اصطلاحاتی چون : شونیسم فارس، فارس های نژادپرست و… بود.
با عنایت به حضور و تاثیرپذیری زهتابی از حزب بعث و همکاری تنگاتنگ با کشوری متخاصم می توان نتیجه گرفت که حزب بعث از ظهور یک جریان قومی در آذربایجان استقبال می کرد و نطفه های نخست حرکت قومی آذربایجان توسط حزب بعث ریخته شده است.

بی دلیل نیست که ارتجاع قومی موسوم به “حرکت قومی آذربایجان” همواره در مسیر اهداف اجنبی حرکت کرده است و هر کس وارد آن می شود به کلی وفاداری خود را به کشور کنار می گذارد. با توجه به نقش بیگانگان مانند شوروی و عراق در به وجود آوردن این جریان و سپس کمک های مالی اسرائیل و باکو از برای ایجاد تنش در شمالغرب کشور، هیچ گونه رفتار مستقلی برای آنان قبال تصور نیست.