حمله اشتباهی پان ترکها به کنسولگری هلند بجای روسیه

۲ آذر, ۱۳۹۴
حمله اشتباهی پان ترکها به کنسولگری هلند بجای روسیه

تحلیلی آذریها به نقل از رسانه های ترکیه این عده با پرتاب تخم مرغ و اشیاء دیگر و همچنین تکبیرهای یاالله و الله اکبر در برابر سفارت هلند به روسها اعتراض کردند.

سرکنسول هلند در تویتر خود ضمن انتشار عکسی از این تجمع با خنده و تفریح از گرگهای خاکستری عصبانی یاد کرد!