انتشارات سوره مهر منتشر کرد
۱۳ عنوان کتاب درباره استاد شهریار

۲۶ بهمن, ۱۴۰۰
۱۳ عنوان کتاب درباره استاد شهریار

۱۳ عنوان کتاب با محوریت استاد شهریار (سید محمدحسین بهجت تبریزی) در مجموعه کتب «شهریار شعر ایران» توسط سوره مهر منتشر شد.

به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، ۱۳ عنوان کتاب با محوریت استاد شهریار (سید محمدحسین بهجت تبریزی) با عنوان مجموعه کتب «شهریار شعر ایران» توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری چاپ و منتشر شده است.

این آثار شامل تالیف، ترجمه به زبان فارسی و آذری است که در راستای اهداف و محورهای کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار که در سال ۹۳ توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد، تالیف و پژوهش شده است.

کتاب «سوره مبارکه مائده» به قلم استاد سید محمدحسین شهریار، «دوری‌ها و دیری‌ها» (مجموعه‌ای از اشعار منتشر نشده فارسی)، «دنیا ایشی» (مجموعه‌ای از اشعار منتشر نشده ترکی)، «سایه دست شاعر» (۲۰ شعر به خط استاد شهریار)، «ده نامه به شهریار»، «آزادی و اتحاد» (نخستین شعر چاپ شده استاد سید محمدحسین شهریار در سال ۱۲۹۹ به انضمام مجله ادب) و «فصلی از آثار منثور» از مجموعه آثاری هستند که با محوریت استاد شهریار و به کوشش جمشید علیزاده توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی چاپ و منتشر شده است.

کتاب‌های «نگاهی به دریا» (استاد سید محمد حسین شهریار از نگاه بزرگان)؛ به کوشش محمد قضائی، «برگزیده کتابشناسی تحلیلی استاد سید محمدحسین شهریار» به کوشش علیرضا نائمی، «سرود و آبشار» ( برگردان چهار شعر از استاد سیدمحمد حسین شهریار به زبان انگلیسی) به کوشش بهروز عزب‌دفتری، گزیده آثار مکتوب حوزه شهریارشناسی از جمله «نگاهی به دریا»، «۱۰ نامه به شهریار»، «آزاد و اتحاد»، «بخشی از قرآن با محوریت سوره مائده»، «فصلی از آثار منصور»، «دنیا ایشی» مجموعه آثار ترکی منتشر نشده استاد شهریار، «دوری و دیری‌ها» اشعار منتشر نشده استاد شهریار، «برگزیده کتاب‌شناسی استاد شهریار»، «سروده‌های آبشار» ترجمه استاد شهریار از انگلیسی به فارسی، «مجموعه مقالات کنگره»، «نگاهی تحلیلی به شعر ترکی آذربایجان» رونمایی شد.

تمامی کتاب‌های فوق توسط انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری منتشر شده است.