باکو: زدوخورد در برنامه زنده به خاطر «هیچ»
فعالان سیاسی به خاطر اختلاف بر سر دو واژه «معلم» و «بیک» کتک کاری کردند+فیلم

۴ اسفند, ۱۴۰۰
فعالان سیاسی به خاطر اختلاف بر سر دو واژه «معلم» و «بیک» کتک کاری کردند+فیلم

دو میهمان برنامه به اصطلاح”تحلیل عمیق” در شبکه مساوات بر سر استفاده از عبارت احترام آمیز ترکی “بَیک” ( بی) دچار اختلاف نظر شدند که نهایتا به زد و خورد آنها در این برنامه زنده تصویری انجامید!

هنگامی که توفیق عباس اف، یکی از مسئولان شبکه دولتی آذ تی وی خطاب به صمد سیدوف، نماینده مجلس و دیگر میهمان این برنامه، از عبارت احترام آمیز “بَیک” استفاده کرد و سپس به سرعت آن را اصلاح کرد و بجای “بَی” از عبارت “معلم” برای خطاب احترام آمیز صمد سیدوف استفاده کرد و او را “صمد معلم” مخاطب قرار داد پناه حسین، (نخست وزیر پیشین) اعتراض کرد که چه اشکالی دارد که صمد سیدوف را “صمد بَیک” مورد خطاب قرار بدهی؟!

در واکنش، توفیق عباسف به او گفت که خوب شما “بَیک” باش! پناه حسین که نخست وزیر حکومت ابوالفضل ائلچی بیگ ، در پاسخ به توفیق عباسف گفت که بله من “بَیک” هستم و تو هم “گِدَه” ( گدا ) باش!

توفیق عباسف نیز در جواب به پناه حسین ، او را “دودوک” خطاب کرد و به او حمله ور شد و دو طرف همدیگر را ضرب و شتم کردند. برخی ترک گرایان از اینکه استفاده از واژه خطاب احترام آمیز “بَیک” ناپسند تلقی شده و از واژه خطاب احترام آمیز “معلم” استفاده شده است، ابراز ناخرسندی شدید کرده اند.