احتمال لغو سفر چند هیات تجاری اروپایی به تبریز و ارومیه

۱۸ آبان, ۱۳۹۴
احتمال لغو سفر چند هیات تجاری اروپایی به تبریز و ارومیه

 قرار بود برای ارزیابی ظرفیت های توریستی به ارومیه برود فعلا با توجه به ناامنی های اخیر تعلیق شده است.

از سوی دیگر گروهی از سرمایه داران و صاحبات ضنایع آلمانی که قرار بود از ماشین سازی و تراکتورسازی  تبریز در اواخر آذر دیدار کنند، فعلا این بازدید را برنامه کار خود خارج کرده اند.