بزگراری سمینار هویت ایرانی در دانشگاه شهید بهشتی

۱۶ آبان, ۱۳۹۴
بزگراری سمینار هویت ایرانی در دانشگاه شهید بهشتی

نشست سه شنبه 19 آبان از ساعت 11:30 الی 13:00 در سالن مولوی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
در این نشست ، دکتر پیروز مجتهد زاده(استاد دانشگاه تهران) در رابطه با بعد سیاسی – حقوقی هویت به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت، همچنین دکتر عطاالله عبدی استاد دانشگاه خوارزمی در زمینه بعد تاریخی -جغرافیایی و مذهبی هویت سخنرانی خواهد کرد و دکتر شروین وکیلی به بررسی بعد اجتماعی – ادبی هویت خواهد پرداخت.