احزاب پان‌ترک بازنده انتخابات ترکیه

۱۲ آبان, ۱۳۹۴
احزاب پان‌ترک بازنده انتخابات ترکیه

پارلمان ترکیه شود.
در این بین غیر از حزب جمهوری‌خلق دومین حزب بزرگ این کشور سایر احزاب سیر نزولی چشمگیری داشتند.
حزب «دموکرتیک ملیت‌های ترکیه» با ریزش یک میلیونی آری خود نزدیک 21 کرسی‌پارلمان را از دست داد. از سوی دیگر حزب گرگ‌های خاکستری موسوم به حزب ملیت‌گرا خسران بیشتری دید و با کاهش 2 میلیونی رای نیمی از کرسی‌های خود را در مجلس از دست داد.

در این میان حزب دموکراتیک ملیتهای ترکیه به سومین حزب بزرگ این کشور تبدیل شده و جای حرکت ملیت گرا ار تصاحب نمود.
حزب اتحاد بزرگ یکی دیگر از دستجات پان‌ترکی کوچک متشکل از جمعی از اوباش چاقوکش است کمتر از 200 هزار رای جمع کرد. محسن یازیجی‌اغلو سرکرده این حزب نقش مهمی در کشتار علوی‌های ترکیه دهه 1970 -80 داشت.
همچنین دو حزب یاد شده ارتباطات وسیعی با گروهی از اشرار فراری از ایران موسوم به پان‌ترکیست‌ها داشته‌ و دارند.