یک تا پنج سال زندان در انتظار نفرت پراکنان الغدیر ارومیه

۹ آبان, ۱۳۹۴
یک تا پنج سال زندان در انتظار نفرت پراکنان الغدیر ارومیه

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» شعارهای شنیع ورزشگاه الغدیر می بایست پیش از این ها از سوی دادستانی که نماینده قانون محسوب می شود مورد پیگیری قرار می گرفت. رفتارهای مجرمانه در ورزشگاه الغدیر مصداق بارز ماده 512 قانون مجازات اسلامی است.

بر اساس ماده 512 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا کندصرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.

بر اساس این قانون تمام کسانی که در رسانه های محلی و همچنین در ملاعام اقدام به نفرت انگیزی و ترویج ادبیات نفرت می کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

به نظر کارشناسان مسائل قومی مساله اخیر ارومیه بسیار حساس و بحث برانگیز بود که ممکن کشور را در شرایط سختی قرار دهد و این بار عدم محاکمه و آزادی متهمین به شرط همکاری با نیروهای امنیتی که معمولا در خصوص پان ترکیست ها موضوعیت دارد بی فایده بوده و باعث جری تر شدن این افراد خواهد شد.