نتایج مطالعه‌ای علمی درباره ترکیب ژنتیکی مردم ترکیه امروزی
آناتولی‌نشین‌های ترک‌زبان

۱۲ اسفند, ۱۴۰۰
آناتولی‌نشین‌های ترک‌زبان

پروژه دی.اِن.اِی تُرکی نتایج پژوهش خود دربارهٔ ریشه‌های ژنتیکی اجدادی ساکنان آناتولی (ترکیه امروزی) را منتشر کرده که اطلاعات جالب توجهی دارد.

برنامه پژوهشی مستقلی در ترکیه که درباره ریشه‌های ژنتیکی اقوام ترک پژوهش می‌کند.

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که ریشه ژنتیکی و اجدادی واقعی ساکنان ترکیه امروزی چیست؟ آیا ساکنان ترکیه به لحاظ ژنتیکی به اقوام ترک تعلق دارند یا به ساکنان آناتولی که پیش از ورود ترکان به این منطقه؟

این پروژه تصریح می‌کند که اقوام ترک که منطقه سکونت اصلی آنها آسیای میانه بوده است، از اوایل قرن ۱۱ میلادی وارد فلات ایران شده، و با گذر از ایران، تا قرن ۱۲ ساکن آناتولی و سپس گروه‌هایی از آنها در قرن ۱۴ میلادی وارد بالکان شده‌اند.

پژوهش اخیر پروژه دی.اِن.اِی تُرکی، با استفاده از سه مدل آزمایش ژنتیکی و بر اساس نمونه‌های ژنتیکی به جا مانده از اقوام آسیای میانه در قرون وسطا (اقوام قراخانی، خلّخ، کیمک، و نوشیبی در قرون ۷ تا ۱۳ میلادی) و نیز نمونه‌های ژنتیکی ساکنان غیر ترک آناتولی در چهار قرن اول پس از میلاد(دوره امپراتوری بیزانس)، نسبت ژنتیکی این دو گروه(یعنی اقوام ترک آسیای میانه و ساکنان قدیم آناتولی) را در ژن مردمان ترکیه امروزی بررسی کرده است.

همانطور که در نمودارهای زیر قابل مشاهده است، نتایج آزمایش ژنتیکی پروژه دی.اِن.اِی تُرکی نشان می‌دهد که سهم ژن غیرتُرکی ساکنان قدیم آناتولی تا ۷۰.۵٪ درصد ژنتیک مردم ترکیه امروزی را تشکیل می‌دهد، در حالیکه سهم ژن ترکی در میان آنها کمتر از ۳۰٪ (۲۹.۵ درصد) است.

 

 

مدل ۱

مدل ۲

مدل ۳

مدل ۴