معاون هماهنگ‌کنندهٔ ارتش:
شیوهٔ نام‌گذاری ناوها و ناوشکن‌های نیروی دریایی (+فیلم)

۷ فروردین, ۱۴۰۱
شیوهٔ نام‌گذاری ناوها و ناوشکن‌های نیروی دریایی (+فیلم)

توضیح تیمسار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کنندهٔ ارتش، دربارهٔ شیوهٔ نام‌گذاری ناوها و ناوشکن‌های نیروی دریایی

ناوشکن‌ها: نام‌های کوه‌های معروف ایران
ناوهای موشک‌انداز: نام‌های شاهنامه‌ای
ناوهای پشتیبانی: نام‌های بنادر ایرانی
ناوهای کوچک‌تر ساحلی: نام‌های رودخانه‌های ایران