جایزه ای دیگر به قوم گرایان و تجزیه طلبان: نوید آذربایجان «روزنامه» شد

۱۰ تیر, ۱۳۹۵
جایزه ای دیگر به قوم گرایان و تجزیه طلبان: نوید آذربایجان «روزنامه» شد

هفته نامه ضد ایرانی و قوم گرای «نوید آذربایجان» که کارکرد «محفلی» دارد مجوز انتشار «روزنامه» دریافت کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری ها» این نشریه قومیت گرا که در راستای منافع دولت های بیگانه، نفرت پراکنی قومی، دگرسازی از کردها و ارامنه و … فعالیت می کرد پس از یک دوره توقیف یکبار دیگر به صورت مشکوکی شروع به انتشار کرد.

بر اساس اسنادی که در دسترس وب سایت آذریها قرار دارد، مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان در نامه نگارهای داخلی خود بارها اشاره کرده اند این نشریه رویه ای قوم مدارانه و بیگانه گرایانه را تعقیب می کند. با این وجود اداره مزبور با تبدیل این نشریه از هفته نامه به روزنامه موافقت کرده است.

برای نمونه در نامه زیر، مسئولین اداره ارشاد در نامه نگاری داخلی خواستار توقف روند نفرت پراکنانه این نشریه علیه سایر شهروندان کشور شده بودند:

 

در نامه زیر نیز مدیرکل مطبوعات داخلی ضمن نامه به مدیر مسئول نوید آذربایجان نسبت به روند قوم گرایانه آن نشریه اعتراض کرده و این معضل را به عنوان «رویه» نوید آذربایجان توصیف کرده است. باید پرسید با وجود آگاهی اداره فرهنگ و اراشاد استان و شخص مدیرکل (حجت الاسلام کریمی) از اینکه «ایجاد اختلاف در بین اقشار جامعه تبدیل به رویه نوید آذربایجان شده است» با چه منطقی به جای توقیف آن بر اساس ماده 6 قانون مطبوعات انتشار آن را به روزنامه تبدیل کرده اند؟ بر اساس ماده ششم قانون مطبوعات نفرت پراکنی قومی ممنوع است.

 

علیرغم انتشار غیرمنظم ، ارتباط با بیگانگان و نفرت پراکنی قومی که ویژگی بارز نوید آذربایجان است، یارانه های دولتی به نشریه مزبور ادامه دارد. گفتنی است مدیر مسئول این نشریه مدرک دکتری (!) خود را از دانشگاه های جمهوری باکو اخذ کرده و در پیشینه خود تجارت با برخی شرکت های این کشور را در پرونده دارد.

بسیاری از روزنامه نگاران ارومیه شخص مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی را مسئول ظهور قومیت گرایی در مطبوعات استان می دانند.

 
تداوم نفرت پراکنی نشریه آغری و لزوم ورود «شورای عالی امنیت ملی» به مسئله نشریات قوم گرا
نفرت پراکنی قومی برخی نشریات محلی و غفلت مدیران کل ارشاد استان+سند
یارانه اداره ارشاد به مطبوعات قومگرای ضد ایرانی در سال 1393