اردوغان: جاشیه سازی حول اویغورهای چین دروغ و توطئه است/ افکار عمومی هوشیار باشند

۱۹ تیر, ۱۳۹۴
اردوغان: جاشیه سازی حول اویغورهای چین دروغ و توطئه است/ افکار عمومی هوشیار باشند

افکار عمومی ترکیه را به هشیاری فراخوانده، خواهش می کنم که در دام رفتارهای توطئه امیز قرار نگیرند.”
وی گفت: ادعاهای موجود در زمینه اعمال فشار بر برادرانمان در منطقه سینگ کیانگ چین، سبب ظهور برخی حساسیت ها در افکار عمومی ترکیه شد.” البته انتشار برخی از تصاویر دروغین و اشتباه در رسانه های گروهی، خواه ناخواه زمینه ساز سوء استفاده از این حساسیت هاگردید.
وی با اشاره به حمله اشرار ترک گرا به گردشگران زن کره ای در توپقاپی استانبول آن را توطئه آمیز توصیف کرد و گفت:
«برخی از حوادث هرچند کوچک که هرگز آن را تایید نمی کنیم و مایل به مشاهده آن نیستیم در استانبول اتفاق افتاد. حوادث توطئه آمیزی که در استانبول اتفاق افتاد نه با روح میهمان نوار ترکیه سازگار دارد و نه می تواند دردهای برادران اویغورمان را درمان کند»
وی ضمن دعوت مردم ترکیه به هوشیاری کتک زدن زنان توریست توسط  جریانهای ترک گرا را توطئه آمیز و بر ضد منافع ترکیه توصیف کرده و گفت:
«افکار عمومی جامعه ترکیه را به هوشیاری فرامی خوانم و از آنها خواهش می کنم که در دام توطئه آفرینان نیفتند. تامین امنیت جانی و مالی همه کسانی که از آسیای دور برای کار، گردش و یا زندگی به ترکیه آمده اند وظیفه ما است.
 کسانی که به این افراد صدمه بزنند بی تردید به بزرگترین سنت جامعه ما که میهمان نوازی است خیانت کرده اند. بر این باوریم که نیروهای امنیتی نیز در این خصوص از دقت و حساسیت بالایی برخوردار خواهند بود».
گفتنی است سیاست کلان جمهوری ترکیه عمدتا عدم مداخله سیاسی در مناطقی است که برخی اوهام پرستان آن را جهان ترک می نامند. در این چارچوب به نظر می رسد حتی اگر در منطقه اویغورنشین چین (که اصولا ناحیه ای خودمختاری از دولت مرکزی چین است) اتفاقی رخ می داد، ترکیه به مداخله جدی دست نمی زد. چین و ترکیه قراردادهای نظامی و اقتصادی متعددی دارند که نمی تواند قربانی برخی اوهام شود.
ترکیه در بحرات قره باغ نیز گامی برای حمایت از مسلمانان در برابر ارمنستان برنداشت. این کشور همچنین در خصوص کشتار سال گذشته ترکمان های آمرلی توسط داعش و اشغال کریمه توسط روسیه سکوت اختیار کرد.